Avantura v odkrivanju sebe in svoje zavesti
Tu najdete seznam aktualnih delavnic Holotropnega dihanja/ holotropicbreathwork...

 

Delavnica Holotropnega dihanja potekajo v centru Velosimed,  v čudovitem ambientu pod Kočno. 

 

Kaj je holotropic breathwork / holotropno delo z dihanjem?

Holotropno (holotropsko) dihanje spada na splošno pod izkustvene holotropne terapije in je metoda, ki se uporablja za samo-raziskovanje, osebnostno ali duhovno transformacijo in za zdravljenje psihe in psihosomatskih simptomov. 

Holotropic breathwork vsebuje: 

Set and setting:

  • skrbno pripravo pred in med delavnico, 

  • varno, podpirajoče in empatično okolje, 

Holotropno izkušnjo/potovanje:

  • posebno dihanje, 

  • evokativno glasbo,

  • yagotovljeno 100 % podporo in varnost med izkušnjo v zdravilnih neobičajnih stanjih zavesti (t.i. holotropnimi stanji zavesti), 

  • usmerjeno delo na telesu (bodywork), če je to potrebno za zadovoljiv zaključek holtopne izkušnje in

Integracijski del: 

  • skrbno pripravljena in vodena intrgracija holotropne izkušnje,

  • napotki za nadaljnjo integracijske aktivnosti po delavnici in podpora po sami delavnici. 

 

© 2019 Center Velosimed. Proudly created with Wix.com

Kontakt: Mojca Studen
                Center Velosimed
                Kokra 72, Preddvor
                Slovenia
GSM: +386 40 907 664
e-mail: mojca.studen@velosimed.com
              spirala@velosimed.com
Traspersonalna psihoterapija: