top of page
Utemeljitelj Holotropnega dihanja in nove hkartografije človeške psihe

STANISLAV GROF

Stanislav Grof - kratek življenjepis:


Dr. Stanislav Grof (1931 - ) je psihiater z več kot petdesetletnimi izkušnjami na področju spremenjenih stanj zavesti. Rodil se je v Pragi, kjer je tudi dokončal študij in začel svojo znanstveno kariero. Najprej je raziskoval in aktivno sodeloval pri validaciji terapevtskega potenciala, takrat dokaj nove in obetavne substance LSD in še nekaterih drugih psihadeličnih substanc.

Leta 1967 so ga povabili k raziskavam, ki so potekale na univerzi Johnsa Hopkinsa v Baltimoru in od takrat naprej živi in dela v ZDA. Delo je nadaljeval kot vodja raziskav v Raziskovalnem psihiatričnem centru v Marylandu. Sočasno je predaval na kliniki Henry Phipps in na univerzi Johnsa Hopkinsa. Leta 1973 je postal stalni raziskovalec na inštitutu Esalen v Kaliforniji, kjer je skupaj s svojo ženo Cristino tudi razvil enostavno metodo za doseganje holotropnih stanj zavesti: Holotropic BreathworkTM.

Ustanovil je tudi mednarodno zvezo transpersonalnih psihologov (ITA) in organiziral in vodil veliko njenih konferenc po vsem svetu. Trenutno je profesor psihologije na Kalifornijskem inštitutu za integralne študije (CIIS), piše knjige in še naprej predava na seminarjih in delavnicah Holotropic Breathworks.

Glavne ugotovitve njegovih raziskav:
Zanimivo je, da nas arheologi, antropologi, zgodovinarji ves čas opozarjajo na to, da so vse kulture v preteklosti poznale in visoko cenile spremenjena stanja zavesti. Uporabljala so jih v raznih obredih prehoda: da so pubertetniki lažje prešli v dobo odraslosti; za razumevanje in soočanje s težkimi trenutki v življenju; za sprejemanje smrti. Spremenjena stanja zavesti so uporabljali in razumeli kot inicijacije za posebna poslanstva. Tako je na primer nekdo, ki je doživel spontano duhovno krizo in doživel katarzo, bil spoznan za primernega kandidata za zdravilca. Tudi zdravljenje (fizično, psihično in duhovno) je potekalo preko spremenjenjih stanj zavesti. Večina psihiatrov in psihologov ta dejstva gladko spregleduje in celo odklanja in vztrajajo v svojem ego- in etno-centričnem materialističnem prepričanju, da je zavest stranski izcedek možganov, da je edino relevantna budna (trenutno materialistično orientirana) zavest in da se jo da odlično zdraviti z raznimi kemičnimi preparati. Vsako stanje spremenjene zavesti vidijo kot patološko in ga je potrebno zdraviti = zatreti, pa čeprav posamezniku prinesejo nove uvide in spoznanja o življenju.

Leta 2000 je v svoji knjigi Psychology of the Future (Psihologija prihodnosti) zapisal naslednje:
"Prav neverjetno je do kakšnih ekstremov je šla uradna znanost (psihologija/psihiatrija op. prev.) v ignoriranju, izkrivljanju in napačnem interpretiranju vseh dokazov, ki se tičejo holotropičnih stanj, ne glede na to ali je bil izvor informacij študij zgodovinskih dejstev, primerjalne religije, antropologije, ali različna področja sodobnih raziskav zavesti, kot so parapsihologija, psihadelične terapije, izkustvene psihoterapije, hipnoza, tanatologija ali raziskave spremenjenih stanj zavesti, induciranih z laboratorijskimi metodami.
Rigidnost s katero uradna znanost obravnava vso to maso dokazov od vseh teh področij bi človek pričakoval le od verskih fundamentalistov. In zelo presenetljivo je, ko se takšen odnos pojavi v svetu znanosti, saj je popolno nasprotje duhu znanstvene raziskave....
….Edini način, da moderna znanost ohrani svoj monistično, materialistično filozofijo je s sistematičnim izključevanjem in cenzuriranjem vseh podatkov, ki se tičejo holotropičnih stanj."

Dr. Stanislav Grof je tudi prvi, ki je naredil jasno mejo med patološkim in zdravilnimi stanji spremenjene zavesti. Zavest se lahko spremeni zaradi možganskih poškodb (bolezen, poškodbe, odvisnosti od alkohola, mamil, hrane...). Vsekakor te lahko vodijo v resne in velikanske spremembe v zavesti posameznika, vendar so to t.i. "trivialni deliriji" in "organske psihoze", ki za človekovo inherentno željo postati polno funkcionalno človeško bitje, niso relevantne. V svojih petdesetih letih klinične prakse, v kateri je aktivno sodeloval v kliničnih študijah spremenjenih stanj zavesti, je dr. Stanislav Grof odkril kategorijo teh stanj, ki jih je poimenoval "holotropna" stanja (Grof 1992). Beseda je skovanka iz dveh starogrških besed: holos= cel, celosten, celovit  in trepein=iti proti čemu,  premikati se proti, iti v smeri. Opazil je, da naša vsakdanja zavest pokriva le manjši del tega kar v resnici smo, da se v normalni zavesti indentificiramo z zelo omejenim pogledom na to kaj smo sposobni dojeti. V holotropnih stanjih zavesti pa smo sposobni preseči in transcendentirati ta ozek pogled in meje, ki si jih postavljamo s svojim egom, telesom in končno spoznamo našo pravo identiteto. In s tem dognanjem je postavil enega od temeljev transpersonalne psihologije.

 

Več o Stanislavu Grofu si lahko preberete tu .....

Prevodi odlomkov iz njegovih knjig....

Bibliografija

 • Realms Of The Human Unconscious: Observations From LSD Research (1975)

 • The Human Encounter With Death (1977) with Joan Halifax

 • LSD Psychotherapy (1980)

 • Beyond Death: The Gates Of Consciousness (1981) with Christina Grof

 • Ancient Wisdom And Modern Science (1984) Edited by Stanislav Grof

 • Beyond the Brain: Birth, Death And Transcendence In Psychotherapy (1985)

 • Human Survival And Consciousness Evolution (1988) Edited with Marjorie L. Valier

 • The Adventure Of Self-Discovery: Dimensions of Consciousness And New Perspectives In Psychotherapy (1988)

 • Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes A Crisis (1989) Edited with Christina Grof

 • The Stormy Search For The Self: A Guide To Personal Growth Through Transformative Crisis (1990) with Christina Grof

 • The Holotropic Mind: The Three levels Of Human Consciousness And How They Shape Our Lives (1992) with Hal Zina Bennet

 • Books Of The Dead: Manuals For Living And Dying (1993)

 • The Thirst For Wholeness: Attachment, Addiction And The Spiritual Path (1994) by Christina Grof

 • The Transpersonal Vision (1998) book and audio

 • The Cosmic Game: Explorations Of The Frontiers Of Human Consciousness (1998)

 • The Consciousness Revolution: A Transatlantic Dialogue (1999) with Peter Russell and Ervin Laszlo. Foreword by Ken Wilber

 • Psychology Of The Future: Lessons From Modern Consciousness Research (2000)

 • Caterpillar Dreams (2004) with Melody Sullivan

 • When The Impossible Happens: Adventures In Non-Ordinary Reality (2006)

 • The Ultimate Journey: Consciousness And The Mystery Of Death (2006)

 • "New Perspectives in Understanding and Treatment of Emotional Disorders," Chapter 13 in Psychedelic Medicine: New Evidence for Hallucinogens as Treatments, Michael J. Winkelman and Thomas B. Roberts (editors) (2007). Westport, CT: Praeger/Greenwood.

 • LSD: Doorway to the Numinous: The Groundbreaking Psychedelic Research into Realms of the Human Unconscious (2009)

KONTAKTIRAJTE NAS

Center Velosimed, 

Kokra 72, 4205 Preddvor

mojca.studen@velosimed.com

Tel: 040 907 664

Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje. .

contact
bottom of page