top of page

POGOSTA VPRAŠANJA

 

Zahvaljujemo se vam za vaše elektronsko sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V: Kaj je Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
V: Od kod izhaja Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
V: Iz kakšnih razlogov ljudje izberejo Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
V: Kaj lahko pridobim s Holotropic Breathwork (Holotropičnim dihanjem)?
V: Komu je namenjen Holotropic Breathwork?
V: Koliko ljudi je že preizkusilo Holotropic Breathwork?
V: Katere raziskave so že bile narejene v zvezi s Holotropic Breathwork (Holotropičnim dihanjem)?
V: Kaj lahko pričakujem med terapijo Holotropic Breathwork (Holotropičnim dihanjem)?
V: Kako naj se pripravim na terapijo Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
V: Kaj se dogaja po terapiji Breathwork session?
V: Kako lahko integriram svojo izkušnjo po terapiji Holotropic Breathwork?
V: Kako pogosto naj bi izvajal/a Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje) session?
V: Kakšne so kontraindikacije?
V: Kako se lahko še globlje vključim v Holotropic Breathwork?

 

Še več informacij...


V: Kaj je Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
Ime Holotropic (holotropično) dobesedno pomeni " ki se gibljejo v smeri celostnosti" (iz grškega »holos" = celoto in "trepein" = se gibljejo v smeri nečesa).
Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje) združuje pospešeno dihanje s sugestivno glasbo in z nenehno podporo ena na ena t.i. „varuške“ ali „varuha“,
tako da aktivni praktikant dobi možnost povsem varnega dostopa, vpogleda in zdravljenja v spremenjenih stanjih zavesti, bolj specifično in pravilno rečeno: v holotropnih stanjih zavesti .
Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje) vodijo moderatorji, ki so pridobili certifikat:Grof Transpersonal Training (Transpersonalni trening po Grofu).
Sam proces generiranja holotropnih stanj je zelo preprost: združuje pospešeno dihanje s sugestivno glasbo s posebnimi sklopi. Praktikanti ležijo na mehki, udobni podlagi, z zaprtimi očmi in vsak uporablja svoje dihanje in glasbo za vstop v holotropno stanje, ki je zanj trenutno najbolj primerno. Holotropno je hitrejše in globlje kot običajno dihanje; izkušnja vsakega praktikanta pa je povsem osebna in v večjem delu tudi neverbalna, brez nepotrebnih posegov varuške.

Vstop v spremenjena stanja zavesti, v tem kontekstu, aktivira notranji, naravni proces zdravljenja tako na psihični kot tudi fizični ravni, ustvarja izkušnje, ki so neponovljive in posebne za vsako osebo, ter za določeno čas in kraj. „Dihalci“ pogosto izkušajo ponavljajoče se teme, vendar niti dve terapiji Holotropnega dihanja nista enaki.

Holotropno dihanje se običajno izvajav okviru skupine, čeprav ima vsak udeleženec povsem svojo, osebno izkušnjo.

Ljudje delajo v parih in se izmenjujejo glede vlog: "dihalec/ dihalka" ali "varuška/ varuh". Varuškina vloga je preprosta: ves čas mora biti na voljo za pomoč dihalcu, s tem, da mu zagotavlja odeje, blazine, robčke, itd, in ne ovira ali prekinja procesa v katerem je trenutno dihalec, temveč ga samo ustrezno podpira. Enako velja za usposobljenega moderatorja, ki nadzira skupino in prihiti na pomoč, če je to potrebno. Dodatna in zelo pomembna naloga moderatorja je, da celostno podpira celoten proces dihalca, da mu, če je to potrebno, pomaga doseči popolno dokončanje začetega procesa in pridobiti čim več uvidov, spoznanj in zdravljenja, tako na duhovnem, psihičnem in tudi fizičnem nivoju.

Če dihalec to zahteva oziroma potrebuje, moderator zagotoviti osredotočeno delo na telesu dihalca - ali katerokoli druge obliko podpore – s tem pomaga dihalcu sprostiti napetosti ali popolnoma doživeti določeno izkušnjo. Po jedru terapije (samo holotropno dihanje), udeleženci nadaljujejo s kognitivno integracijo in podoživljanjem izkušnje s kreativnim izražanjem npr. z risanjem mandale, in s tem, da varuški in enemu od moderatorev povejo svojo izkušenjo, to se nato nadaljuje še v „krogu zaupanja“. Vsi ti načini pomagajo dihalcu, da popolnoma integrira svojo holotropno izkušnjo.

Med izmenjavo in razpravo moderator ne interpretira predstavljenega material. Lahko pa prosi dihalca za dodatna pojasnila in uvide, ki jih ima glede svoje izkušnje med Holotropnim dihanjem. Ojačanja v Jungovem smislu - v obliki mitoloških in antropoloških referenc - je lahko zelo koristna pri razumevanju holotropne izkušnje in same mandale. Kadar se zdi primerno, lahko moderator ali katerikoli drug udeleženec komentira dihalčevo izpoved, glede na svoje izkušnje, vendar samo, če dihalec v to privoli.


V: Od kod izhaja Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
To močno in naravno tehniko sta razvilad dr. Stanislav Grof dr. med. in njegova žena dr. Christina Grof. Metodo sta razvila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja skozi študij moderne znanosti o zavesti ter študija starodavnih duhovnih sistemov.

S prepovedjo uporabe LSD-ja v znanstvene in terapevtske namene, v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, sta Christina in Stan Grof razvila Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje) kot alternativno, močno možnost vstopa v holotropna stanja zavesti, brez uporabe drog. Delavnice Holotropnega dihanja sta pričela izvajati leta 1976. Prvi strukturirani program za moderatorje pa leta 1987. Skupaj sta moderirala na delavnicah Holotropic Breathwork (Holotropnega dihanja) več kot 25,000 ljudem v letih 1987-1994. Knjige Stanislava Grofa, med njimi Realms of the Human Unconscious (1975), Beyond the Brain (1985), Psychology of the Future (2002), and The Ultimate Journey (2006) so prispevale k nenehnemu naraščanju zanimanja za tehniko Holotropnega dihanja in transpersonalne psihologije na sploh.

Christina Grof je avtor The Thirst for Wholeness, in skupaj z Grof še Holotropic Breathwork in The Stormy Search for the Self, ki šteje med nepogrešljive priročnike za ljudi, ki so se znašli v duhovni krizi ("duhovni stiski"), kot tudi za njihove njihovih prijateljev, družino in skrbnike.
V: Iz kakšnih razlogov ljudje izberejo Holotropic Breathwork (Holotropno dihanje)?
Holotropic breathwork (Holotropno dihanje) temelji na predpostavki, da imamo vsi vgrajen mehanizem, ki služi kot notranji zdravitelj, ali kot pogon za doseganje celovitost, ki je dostopna v ustreznem kontekstu, kot je tudi Holotropic breathwork (Holotropno dihanje). Vsakdo, ki iščejo zdravljenje za travme, slabo počutje, bolezni ali depresije lahko veliko pridobi s prakticiranjem Holotropnega dihanja, kot tudi tiste, ki iščejo vpoglede ali smernice za svojo osebno rast na poti proti celovitosti.

Udeleženci redno poročajo, da jim je Holotropno dihanja pomagalo:

a) lajšati kronične bolečine,
b) premagati depresije,
c) sprostiti jezo,
d) izboljšati zdravstvena stanja pri boleznih kot so: astma, migrena, ali predmenstrualni sindrom, artritis, alergije...
e) podpora pri zdravljenju zasvojenosti,
f) povečanju intuitivnih vpogledov in
g) razjasniti moteča področjih svojega življenja.
Poleg tega udeleženci poročajo da jim je Holotropno dihanje pomagalo najti smisel in namen v njihovem življenju, da so se znebili negativnih misli, da se je zmanjšal njihov strah pred smrtjo, da so sprostili nakopičeni stres in travme, in da imajo preko Holotropnega dihanja občutek večje povezave s fizičnim, čustvenim, in duhovnim delom samih sebe.


V: Kaj lahko pridobim s Holotropic Breathwork (nadalje HB)?
V svoji knjigi, Psychology of the Future (Psihologija prihodnosti), Stanislav Grof, soustanovitelj HB razlaga, "V holotropnih stanjih, lahko presežemo ozke meje telesa in ego in si ponovno prisvojimo našo celotno identiteto." HB pomaga pri tem procesu z indukcijo holotropnih stanj zavesti v popolnoma varnem okolju, tako da se udeležencem omogoči ponovna povezanost s samim seboj, drugimi, naravo in duhom.

Ko telo in um vstopita v holotropno stanje zavesti preko nadzorovanega dihanje, v ustreznem kontekstu, notranja modrost uporabi možnost, da delo proti telesnemu, duševnemu, čustveno in duhovno zdravljenju, in razvojnim spremembam. HB glavno načelo in vodilo je, da smo sami sebi najboljši zdravilci, v vsakem od nas je notranji zdravilni mehanizem, ki lahko najbolje opravi svoje delo v holotropnih stanjih zavesti.


V: Komu je namenjen Holotropic Breathwork?
Vsakdo, ki želi:

• dostop do zdravljenja in intuitivnih vpogledov,

• razširiti svojo zavest
• prebuditi svojo ustvarjalnost

• sprostiti stres ali anksioznost

• premakniti preteklo „zavrtost“ in pridobiti novo življensko energijo

• sprostiti čustvene ali fizične simptome in neproduktivne vedenjske vzorce

• transformirati negativne stranske učinke že dolgo pozabljenih dogodkov zakopanih globoko v svoji podzavesti.

• ozdraviti travme

• se povezati globlje ali priti v stik s svojim duhovnim bistvom

• podporo skozi obdobje žalovanja

• raziskati občutke o stanju sveta okoli sebe

• delati s telesno boleznijo, tako da raziskuje čustvena vprašanja povezanih z boleznijo

• odkriti svoje višje zmožnosti

• doživeti mistična stanja zavesti

• premagati depresijo

• premagati občutek malodušja, brezvoljnosti, ali zmedenosti

• pridobiti moč

• poglobiti svoje zmogžnosti za preživljanje sebe in svojih bližnjih
• dostop do notranje modrosti in intuicije

• spoznati sebe globlje

• oblikovati bolj izpolnjeno življenjeV: Koliko ljudi je že preizkusilo Holotropic Breathwork?
Do januarja 2009 je bilo v organizaciji Grof Transpersonal Training usposobljenih in potrjenih 619 moderatorjev, ki delujejo in organizirajo delavnice v 36 državah. AHBI ocenjuje, da je v dvajsetih letih od prvega usposabljanja skupine, ki je diplomirala leta 1988, približno 100.000 posameznikov izkusilo Holotropic Breathwork. Notranja raziskave kažejo, da se udeleženci v povprečju udeležijo 10 terapij Holotropnega dihanja, torej se je odvilo vsaj milijon Holotropnih dihanj zadnjih dveh desetletjih.


V: Katere raziskave so že bile narejene v zvezi s Holotropic Breathwork (v nadaljevanju HB)?
Preko 40 neodvisnih znanstvenih člankov, iz različnih držav, obravnava in raziskuje zdravilni potencial HB. Sem pa spadajo strokovno pregledanimi članki, disertacije in znanstveni članki. Nadalje so podani sklepi, raziskav strokovno pregledanih člankov:

• Leta 1994 je Spivak et al analiziral dinamiko vzbujenih možganskih potencialiov med HB,z zaključkom: "Spremembe zavesti, nastale med HB, ne samo, da imajo fenomenalne lastnosti, ampak tudi fiziološke povezave "

• ILeta 1995 je Terekhin testiral zunanje respiratorne funkcije med HB . V zaključku je Terekhin izjavil: “ezultati pridobljeni med HB potrjujejo spremenjena stanja zavesti, kot so opisana v tem delu”.

• Leta 1996 so Sarah Holmes et al raziskovali v nadzorovani študiji povezavo med uporabo HB in terapevtskimi spremembmi v nivoju stresa, ki so bili povezani s problemi strahu pred smrtjo, nizko samozavestjo, občutkom pripadnosti. V zaključku dr. Holmes navaja: “HB skupina je pokazala pomembno zmanjšanje v strahu pred smrtjo in povečanje samozavesti v primerjavi s kontrolno skupino ... "in še "... Rezultati kažejo, da ta (HB op. prev.) izkustveni psihoterapevtski pristop lahko koristno omili nekatere vrste psihičnih težav. "

• Leta 2003 je Binarova raziskoval učinek ene ali ponavljajoče se terapije HB na nekatere osebnostne lastnosti: stališča in vrednote. V zaključku, Binarova navaja: "Subjektivno, vsi udeleženci ocenjujejo izkušnjo terapije Holotropnega dihanja, da prispeva k boljši komunikaciji z ljudmi, k poglobljenemu znanju o svetu, kakor tudi k boljšemu sprejemanje mnenj in vrednot, ki so jih prej zavračali "

Poleg tega je še več znanstvenih člankov na temo Holotropic Breathwork, ki so bili objavljeni v zadnjih letih, vključno z Rhinewine (2007), Robedee (2008) objavljenih na na spletni strani AHBI www.ahbi.org če želite izvedeti več.


V: Kaj lahko pričakujem med terapijo Holotropic Breathwork (Holotropnega dihanja)?
HB združuje uporabo nadzorovanega dihanje, glasbe, in telesnega dela, z namenom zdravljenja. Proces, vsebuje delo v parih, kjer je ena oseba v vlogi "dihalca" in drugi prevzame vlogo "varuške". Terapija traja dve do tri ure. Varuškina vloga je zgolj ta, da je na voljo in v pomoč dihalcu. Ne sme ovira ti ali prekinjati procesa dihalca, razen, če dihalec s svojim vedenjem ogroža sebe ali druge okoli sebe. Enako velja za usposobljeni moderatorji, ki so na voljo kot pomočnice če je to potrebno.

Dihalec leži na mehki podlagi na tleh, medtem ko sedi varuška v bližini. Udeležencem se pove, da je bolje, da nimajo določenega cilja ali posebnega prblema, ko se začne terapija HB, ampak zaupajo, da karkoli se zgodi, je najboljši za zdravljenje in celjenje ranj. Moderatorji na začetku vodijo sprostitev za pomoč dihalcem, da sprostijo telo v pripravi na dihanje. HB izkušnja je povečini notranja in v veliki meri neverbalna.

S pomočjo dihanja, sugestivne glasbe, varnega ozračja, sprostitve, in pripravljenosti za nove izkušnje, so dihalci vodeni preko svoje notranje zdravilne funkcije ne glede nato ali jim bo izkušnja prinesla pozdravljenje ali preoblikovanje... Glasba traja dve do tri ure. Varuške bdijo nad svojimi dihalci, kar zagotavlja občutek varnosti in podpore. Med HB procesom, imajo dihalci lahko zelo širok spekter izkušnj. Tudi kar je vidna na zunaj se zelo razlikuje. Nekatere ljudje so zelo mirni, medtem, ko se drugi zibajo, govorijo, kričijo ali se premikajo z glasbo... Izkušnje lahko vključujejo različnih telesne občutke, globoka čustva radosti in spokojnosti, "jogijski spanec," meditativa stanja, ali ponovno doživljanje in sprostitev travm ali travme rojstnega procesa... Nekateri ljudje poročajo srečanja z mitskimi in arhetipskimi bitji, izkušnje iz prejšnjih življenj, ali neposredno duhovno ali versko izkušnjo.. Mnogi vidijo čustveno nabite vizualne podobe, občutek gibanja energije skozi njihova telesa, prejmejo intuitivno vpogled, in pojasnila motečih tem v njihovem življenju.

Pogosto udeleženci poročajo, da sprostijo nakopičene napetosti, sprostijo čustva starih travm, pridobijo večje zaupanje v sebe in svojo fizično pojavnost, in zdaj lahko presžejo stare vzorce vedenja, ki so prinašali nezaželene rezultate.

Izkušnje se razlikujejo od posameznika do posameznika in od HB terapije do HB terapije. Posameznik bo imel različne izkušnje na vsaki HB terapiji. Pogosto je naslednja HB terapija nadaljevanje prejšnj, če v prejšnji še ni bilo vse razrešeno.

.Ob koncu HB terapije, moderator preveri stanje dihalca. Če HB ni razrešil vse aktivirane čustvene in fizične napetosti, lahko moderator ponudi osredotočeno delo, da se sprostijo vse ujete energije.


V: Kako naj se pripravim na terapijo v Holotropic Breathwork (Holotropnem dihanju)?
Mogoče si prberite knjige Stanislava Grofa, kot so The Holotropic Mind ali The Adventure of Self-Discovery, ali Holotropic Breathwork, da boste dobili še večji vpogled v sam proces HB. Povežite se z nami, vprašajte vse kar vas zanima v zvezi s HB. Pomembno je, da imate zaupanje v nas. Udeležite se lahko tudi uvodnih predavanj, ki jih imamo na različnih koncih Slovenije. Poskrbite, da se z nami pogovorite o vseh vaših morebitnih zdravstvenih kontraindikacijah. Če ste trenutno v procesu zdravljenja ali druge terapije je dobro, da svojemu zdravniku ali terapevtu poveste za svojo namero o udelžbi na HB..

V tednu pred obiskom delavnice, lahko ugotovite, da so vaše sanje bolj žive, da postajate bolj čustveni, ali občutite celo nekaj strahu ali tesnobe, ko pomislite na HB delavnica. To vse je normalno: vaša podzavesti se zaveda, da se odpravja na pustolovščino. Nekatera od teh čustev so lahko le preprosti odpor proti spremembam, druga pa so lahko že prvi izraz holotropnega procesa.

Pred obiskujejo delavnice, je koristno, da načrtujete vašo vrnitev s svoje običajno okolje. Vrnitev v prijetno, sproščeno in ljubeče okolje, bo omogočilo prostor in podporo vključiti vas in vaše življenje vse, kar je prišlo v vašem psiho med HB terapijo. V pričakovanju vašega proces, boste morda želeli ustvariti svoj posebni posvečeni prostor doma, poskrbeli, da se srečujete z prijatelj sposobni empatije ali vsaj opozorite svojo družino, da boste potrebovali nekaj časa samo zase.

NIkar, ne planirajte udeležbe na pomembnem sestanku ali srečanju - alikaterokoli priložnost, na kateri se morate „izkazati" - na večer po vašem delavnici. Potrebovali boste nekaj tihega, mirnega časa, da boste s svojimi mislimi in občutki. Prav tako je dobra ideja, da poskrbi, da imajo prost dan, ali vsaj zelo lahek razpored del, za dan ali dva po delavnici. Po delavnici lahko planirate tudi kakšna posebna razvajanja, kot so masaže, obisk savne... Mnogi ljudje poročajo, da je njihova občutljivost (čustveno in fizično) približno teden dni po delavnici povečana in potrebujejo čas za refleksijo, zato je dobro, da to planirate v naprej


V: Kaj se dogaja po terapiji Holotropnega dihanja ?
Ko je HB terapija končana, je dihalec vabljen, da z risanjem „mandale“ali kako drugače izrazi kaj se je zgodilo med terapijo. Tisti, ki želijo deliti, kar se je zgodilo v njihovi HB terapiji, pogosto uporabljajo svoje mandale kot neke vrste zemljevid ali vodnik za pomoč pri izražanju tistega, kar so med terapijo doživeli. Podporne skupine, oziroma krog zaupanja dihalca le empatično podpirajo, brez sodbe ali analiziranja ustvarijo okolje v katerem lahko dihalec popolnoma integrira svojo izkušnjo tudi na kognitivni ravni.


V: Kako lahko integriram svojo izkušnjo po terapiji Holotropic Breathwork?
Raziskovanje slik in prejetih vpogledov omogoča HB udeležencem, večjo, globljo in celovitejšo vključenost v vsakdanje življenje. Ljudje naredijo to integracijo lahko na več načinov: z nadaljno psihoterapijo, ustvarjalnim izražanjem, plesom, meditacijo in molitvijo... Dobra ideja je, da imate svojo mandalo nekje kjer jo lahko večkrat vidite in o njej razmišljate: nenehno vas bo poučevala. Če se po delavnici HB počutite neprizemljene ,je dobra ideja, da delate nekaj fizičnega, vrtnarite, in jeste težjo hrano. Lahko začutite tudi potrebo po razstrupljanju: da jesti lažjo hrano, več meditirate, uporabljate kopel... Če imate skrbi o tem, kako se počutite ali o vašem stanju zavesti po delavnici HB, se obrnite na enega od moderatorjev za pomoč.

Ostale modalnosti, kot so neposredna telesna zaznava, pogovor, poimenovanje in dopuščanje, omogočajo, da se ljudje naučijo zaupati v svojo notranjo modrost, da usmerja njihov proces zdravljenja.


V: Kako pogosto naj bi se udeležil/a delavnice Holotropic Breathwork (Holotropnega dihanja)?
Tu ne obstaja "pravi" odgovor. Nekateri ljudje imajo izkušnje, ki spremenijo njihovo življenje že v svojih prvih HB terapijah, in ne čutijo potrebe po nadaljnih terapijah. Nekateri ljudje, če so v zelo aktivnem in intenzivnem procesu zdravljenja, se lahko odločijo, da se redno udeležujejo delavnic HB - včasih celo pogosteje kot enkrat ali dvakrat na mesec - v tej akutni fazi svojega procesa. Mnogi ljudje menijo, da HB daje spodbudo za njihovo redno oblika terapije, tako da pridejo na delavnico HB morda vsakih šest mesecev, ali kadar koli se jim zdi, da so preveč blokirani, in nato pa raziskujejo in se učijo iz spoznanj pridobljenih v HB, v naslednjih mesecih na psihoterapijah z njihovimi terapevti. Drugi ljudje menijo, da je HB njihova primarna oblika zdravljenja, in se udeležijo delavnic vsakih nekaj mesecev, za lajšanje stresa in ohranjanje stik s svojim notranjim življenjem. Veliko HB udeleženci ugotovili, da HB odpira vrata za avtentično duhovna pot.


V: Kakšne so kontraindikacije?
Ker lahko ta delavnica/terapija spodbudi močne telesne in čustvene reakcije , je ne priporočamo osebam z anamnezo bolezni srca in ožilja, vključno z angino pektoris ali srčnim infarktom, visokim krvnim tlakom, glavkomom, odstopom mrežnice, osteoporozo, večjimi nedavnimi telesnimi poškodbami ali kirurškimi posegi.
Delavnica/terapije odsvetujemo tudi osebam s hudimi duševnimi motnjami ali epileptičnimi napadi.
Odsvetujemo jo tudi osebam, ki trenutno jemljejo močna zdravila.
Prav tako je neprimerna za vsakogar z osebno ali družinsko zgodovino aneurisme.
Holotropno dihanje odsvetujemo tudi nosečnicam.
Osebe z astmo naj bi imele na delavnici vedno svoj inhalator in se posvetovale z moderatorji.
Delavnico zaradi skupinske narave prepovedujemo osebam z nalezljivimi boleznimi.

Ta delavnica je globoko izkustveno. Vključuje lahko intenzivne in energične čustvene sprostitve. Delavnica Holotropnega dihanja ni nadomestek za psihoterapijo, lahko pa občutno poglobi in okrepi psihoterapije in druga zdraviljenja in prizadevanja na poti osebne rasti.


V: Kako se lahko še globlje vključim v Holotropic Breathwork?
Bolj aktivno lahko sodelujete na naši spletni strani z vprašanji, komentarji in željami. Začnete lahko s sodelovanjem v spletni skupnosti AHBI (Association for Holotropic Breathwork International), sprašujte in spoznavajte ljudi.Obiščite uvodni pogovor, poskusite delavnica ali se udeleži modulov za usposabljanje moderatorjev. Vpišite se v našo novičarsko skupino, tako da boste na tekočem o prihajajočih dogodkih.

Dodatna vprašnja in informacije...

  • Dve holotropni in dve izkušnji varuške za vsakega udeleženca

    - 40 € v predprijavi
emphaty and support
MArko and Stanislav Grof at dinner
Holotropic Breathwork session space
center Velosimed
center Velosimed accomodations
center Velosimed
bottom of page