top of page

O HOLOTROPNEM DIHANJU

Holotropno dihanje, ki  sta ga razvila Stan in Christina Grof, nam pomaga, da se povežemo s svojo človeškostjo in človečnostjo, da se naučimo zaupati sebi in svoji prirojeni zdravilni modrosti,  ki vodi do resnične osebne in duhovne rasti.

Holotropic breathwork  omogoča globok notranji proces, ki vodi v odprtost in širitev zavesti. To pa nas odpira k ozdravitvi in modrosti, ki je onkraj ega ...

Vabimo vas, da se nam pridružite!
Kratek opis Holotropnega dihanja ...
Anchor 1
Anchor 2

Osnovna predpostavka transpersonalne psihiologije je, da povprečna oseba v današnji Zahodni kulturi živi in deluje na način, ki je daleč pod resničnimi potenciali in sposobnostmi posameznika. To je posledica tega, da se posameznik v naši družbi identificira le z majhnim delom svoje osebnosti – s fizičnim telesom in Egom. Ta napačna identifikacija pripelje do neavtentičnega, nezdravega in ne-izpolnjujočega načina življenja, kar pripelje do čustvenih in psihosomatskih motenj.

Če citiram C. G. Junga: "Zdravljenje prihaja samo od tistega, ki vodi preko sebe in preko prepletenosti z našim egom."

Na podlagi dolgoletnih študij sta Grofa razvila nefarmakološko metodo za dosego spremenjenih stanj zavesti, ki uporabljajo lastne zdravilne sposobnosti duševnosti – to je delovna definicija holotropnih stanj zavesti. Duševnost posameznika sama osvetljuje svoj potencial in sposobnosti za vpogled v zdravljenje in doseganje modrosti.Notranji radar


Holotropna stanja zavesti imajo zelo zanimivo in hkrati neprecenljivo lastnost: kot zelo precizni radar avtomatično pripeljejo v zavest tiste vsebine iz podzavesti ali kolektivno nezavednega, ki imajo najmočnejši čustveni naboj in so iz psihodinamičnega stališča najbolj pomembne za klienta v danem trenutku.

To je ena od velikih prednosti holotropnih stanj pred verbalno terapijo pri kateri klient poda izredno veliko podatkov in iz njih se mora nato terapevt odločiti, kaj je najbolj relevantno. Ko klient vstopi v enega od holotropnih stanj, se material, ki ga mora klient predelati izbere avtomatično in terapevt le spodbuja in podpira celoten proces in klientu nudi potrebno pomoč, ter človeško empatijo, ne glede na to ali ta vsebina sovpada s teoretičnim okvirom terapevta ali ne... Iz tega sledi naslednja predpostavka transpersonalnih psihologije in Holotropnega dihanja kot praktičnega aspekta le te: simptomi duševnih in psihosomatskih motenj predstavljajo poskus organizma, da se osvobodi starih travmatskih inprintov, se pozdravi in poenostavi (optimizira) svoje delovanje. Ti simptomi torej niso življenjska nadloga, temveč tudi odlična priložnost za korenite spremembe. Učinkovita terapija se torej sestoji iz začasne aktivacije, ojačanja simptomov, ki mu sledi razrešitev osnovnega problema, ki je simptome povzročal. Terapevt torej le podpira proces, ki se je spontano sprožil.

Zato ni potrebno drugega, kot uporabiti svoj dih, da pridemo do holotropnih stanj, prek katerih se ozavesti tisto kar je za posameznika v danem trenutku najbolj pomembno. Holotropna stanja zavesti nam omogočajo, da dosežemo izkušnje, "ki presegajo omejitve vzrokov in posledic, treh dimenzij in linearnega časa". To pomeni, da bomo lahko doživeli numinozno (mistično) izkušnjo združitve in povezanosti z božanskim, Absolutom, Duhom, poljem Akaše, vakuumom, ali kakorkoli že imenujemo prapočelo vsega. Lahko izkusimo kateri koli vidik stvarstva – vse stvari ali popolni Nič.

Lahko se spomnimo, odkrivamo in raziskujemo več ravni spektra zavesti. Lahko izkusimo nekatere vidike rojstva, zatrte ali nedokončane travme, družinsko dinamiko itd. in to v popolnoma varnem okolju, znotraj katerega lahko pride do zdravljenja na najbolj preprost in naraven način ter izjemno globoko.

Obstajajo neskončne možnosti doživetij, vendar, v grobem, obstajajo štiri glavne kategorije holotropnih izkušenj, kot sta jih kategorizirala S. Grof in C. Grof:

1. Čutne izkušnje in fizične manifestacije lahko doživimo zelo močno. Lahko doživimo tudi zlivaje in zlivanje čutov (npr. občutek glasbe v telesu ali v barvah in vzorcih itd.) Lahko občutimo napetosti in odvajanje energije, kar je na začetku lahko težko in boleče, ko pa te energije sprostimo to občutimo kot nekaj zelo prijetnega, sproščujočega, osvobajajočega – ujete energije zopet postanejo naša last.

2. Biografske izkušnje podoživljanja dogodkov, ki so se zgodile od rojstva do danes - tako negativne kot pozitivne, omogočajo sproščanje travm, in popolno izražanje bolečine ali veselae, ki sta pogosto zadržana v telesu in nikoli doživeta ali izražena v celoti.

3. Perinatalne izkušnje -  izkušnje zanositve in nosečnost,

samega procesa rojstva, vključno z izkušnjami takoj po rojstvu. Verjetno je rojstvo najbolj travmatična izkušnja za nas, zagotovo pa je prva grožnja preživetja, ki jo doživimo. Izkušnja rojevanja vključuje naše srečanje s smrtjo in ponovno rojstvo - umremo, kot plod, ki biva v akvatični enosti z vsem in se rodimo kot dojenček, ki diha kot ločen subjekt. Delo Grofa in Grofa kaže, da izkušnje med aktom rojevanja delujejo kot odtis, ki ga ponavljamo skozi naše življenje. Če pa podoživimo proces rojevanja lahko dosežemo jedro ponavljajočih se vzorcev življenja. To podoživetje in ozaveščanje nas osvobaja in nam pusti sprejeti nove izbire, ne pa, da v nedogled ponavljamo stare vzorce - lahko delujemo zavestno, ne pa da reagiramo nezavedno.
 

Primer: X je v Holotropnem dihanju podoživela ekstatično izkušnjo sproščanja travme rojstva in potem travmatično nepremišljeno in prehitro rezanje popkovine, sledilo je podoživljanje popkovne kile in operacije, ko je bila stara dve leti. V tem procesu se je naenkrat zavedala bolečine drugih, ki je bila izražena v dvorani - čutila je to bolečino, ki je vstopala v njeno telo na mestu popkovne kile in je prežemala njeno telo. Kasneje se je zavedla, da je bila prisotna pri rojstvu svoje sestre, le nekaj tednov po tej operaciji in kako so ji takrat rekli, "to je tvoj otrok". Kot dve leti star otrok, je prevzela odgovornost za svojo sestrico in je to skrb enačila s svojo bolečino. Ker je bila ta bolečina prehuda, je nato osredotočila svojo pozornost na bolečino drugih, da je odvrnila svojo bolečino. Skozi Holotropno dihanje je X spoznala, da je živela svoje življenje nezavedno iz tega položaja. Sedaj ima izbiro in ni več ujeta v svet, ki ga poganja bolečina – svet in bolečina sta sedaj ločena – sedaj je svobodna, ta stari pogled na življenje je ne omejuje več ;

4. Transpersonalne izkušnje. Te nas vodijo preko osebnega ega, ven iz našega jaza, kot ga poznamo. Lahko izkusimo lastno spočetje in inkarnacijo. Morda izkusimo ekstatično izkušnjo, enotnosti z vsem ali delom živega sveta, narave in celotno vesolje.

Primer: Y je čutila, da postaja vedno manjša, nato spoznala, da jo odnaša navzgor - bila je na hrbtu orla, ki se je dvigal višje in višje v gore. Zavedala se je na eni strani skoraj neskončno velike bolečine, vso bolečino sveta in jokala je nenadzorovano in neutolažljivo, potem je videla, na drugi strani, vso lepoto v svetu, vse veselje in življenje v vesolju – znotraj sebe je čutila prisotnost in moč obeh teh dveh polov. Y je v naslednji delavnici Holotropnega dihanja čutila sebe vpleteno v oba vidika, obe izkušnji – in jih podoživela v celoti, popolnoma se jim je prepustila in na koncu spoznala, da za svoje življenje v vesolju potrebuje ti polarnosti, temno in svetlobe, in da je vse eno v toku življenja.

Lahko se pojavijo izventelesne izkušnje - opazovanje sebe, drugih in različnih vidikov vesolja. Morda imamo občutek združitve z drugimi oblikami življenja, neživo materijo, naravnimi pojavi in procesi, prisotnost v oddaljenih krajih, časih in kulturah. Lahko postanemo eno z arhetipskimi figurami - bogovi, boginje, svetniki, angeli, junaki, itd. Lahko dobimo celo dostop do zelo globokega jogijskega spanca, v katerem se zdravljenje in transformacija pojavljajo izven zavesti.

Primer: P je potem, ko je nekaj časa pospešeno dihala, občutila kot, da se je njeno telo raztopilo v svetlobo, ki se širi, dokler se ni več zavedala meja svojega telesa oziroma telesa samega. Svetloba, ki je začela polniti prostor, se je razlila iz stavbe v celotno dolino, dokler ni postala brezmejna, neskončna. Ob vrnitvi v "navadno zavest« se je njeno telo počutilo brez napetosti, mehko in tekoče napolnjena z nežnim razburjenjem in mirno radostjo, Izkušnjo je opisala kot lepo, čudovito izkušnjo, ki jo bo odnesla v njeno vsakdanje življenju.

Več doživetij...
 

example of mandala drawing after holotropic session

Kaj se dejansko dogaja v delavnici Holotropnega dihanja

 

Običajno Holotropno dihanje  poteka kot skupinska delavnica, lahko pa je tudi individualna. Pomembno je ustvarjanje varnega, podpirajočega okolja za vsakega udeleženca, da vstopi v njegov / njen prostor razširjene zavesti in se poda na avanturo odkrivanja.

 

Delavnice se lahko odvijajo cel konec tedna ali kot enodnevne delavnice. Po začetni predstavitvi moderatorjev in ostalih udeležencev, eden od moderatorjev naredi uvod v naravo procesa. Ker bodo člani skupine delali v parih (en diha, drugi pazi) v vsaki od terapij, je to tudi čas, ko vsak udeleženec izbere svojega partnerja za celotno delavnico Holotropnega dihanja.

Holotropni proces

 

Tako kot veliko starodavnih duhovnih sistemov in avtohtonih kultur uporablja tehnike dihanja (ples, petje, itd, ki pospešujejo dihanje), tako tudi Holotropno dihanje  uporablja dihanje - dihanje je hitrejše in globlje od normalnega in pomaga pri vstopu v holotropna stanja zavesti. Globlje in hitrejše dihanje lahko sprosti dolgo zadrževana čustva, potlačene spomine... Skupaj s sugestivno glasbo različnih tradicij nas dih popelje na pot odkrivanja, vpogleda, ozaveščanja in zdravljenja ter celjenja duševnih ran.

Glasba se uporablja za podporo procesu in pomaga pri predaji procesu vsakega posameznika. Vsak udeleženec sliši glasbo različno, pač glede na svoj individualni proces.„Dihalec“ leži na blazini v čim bolj odprtem in dojemljivem položaju sprejemanja in moderator v uvodu v terapijo, še dodatno pripomore k sprostitvi in prepustitvi moči svojega diha, kar omogoča popolno odpiranje potrebnemu procesu oziroma holotropnemu doživetju.

Varstvo

Partnerstvo, ki se razvija med dihalcem/dihalko in varuhom/varuško je izjemno pomembno pri podpiranju dihalca, da se počuti dovolj varen in sposoben opravljati tako globoko delo. Vloga varuške je, da je pozorna na dihalčev proces, kot razumevajoča priča in pomaga ponuditi robčke, vodo itd. kadar dihalec to potrebuje oziroma to zahteva. Ena izmed najbolj transformativnih izkušenj je skupna brezpogojna pozornost in prisotnost. To je močan in izredni dar ene osebe drugi. To je lahko najbolj globoka izkušnja tako za varuško kot dihalca.


Moderiranje

Dihalec lahko v svojem procesu čuti blokado, otopelost, napetost, itd. in čeprav dih zmore razbremeniti in preoblikovati simptome, je včasih potrebna dodatna pomoč, da se dihalec lahko popolnoma osredotoči. Ko dihalec prosi za pomoč, bo moderator nudil potrebno pomoč dihalcu, da čuti simptome pojavljajočega se materiala bolj čisto, da postane v celoti zavestno. S soglasjem dihalca bo moderator pomagal pri ojačitvi občutkov oziroma simptomov.

S tem moderator pomaga dihalcu, da se sprostijo blokirane energije, ki so bile zadržane v telesu. Sprostitev se lahko manifestira na kakršen koli način: kot kričanje, smeh, jok, jeza, veselje, globok mir, tresenje itd. Posredovanje poteka vedno le na zahtevo dihalca/dihalke. Vsakega dihalca/dihalko po končanem procesu moderator pred zapustitvijo prostora preveri ali se je že dovolj vrnil v normalno zavest ali ne. Če moderator ugotovi, da je dihalec še vedno v procesu, dihalca prosi, da ga nadaljuje in zaključi.


Risanje mandale

T.i ustvarjanje mandale je prvi korak v integraciji holotropnega procesa. Udeležence Holotropnega dihanja spodbujamo, da izrazijo svojo izkušnjo holotropnega dihanja s kreativnim risanjem, barvanjem, poezijo ali s katerim koli drugim umetniškim izrazom, s čimer se začne pronicljiv proces vključevanja predelane vsebine oziroma izkušnje v običajni svet.

Risanje mandale je učinkovito sredstvo spoštovanja holotropnega stanja in pripadajoče izkušnje in lahko pomaga razširiti in popolnoma dokončati holotropno izkušnjo.

Integracija v krogu

Med odvijanjem delavnice se krepi občutek za skupnost, saj udeleženci delijo drug z drugim zelo globoke osebne izkušnje. Ta izmenjava izkušenj v skupini je močno prosvetljenje, poglabljanje in povezovanje. Včasih je komu zelo težko enostavno opisati svojo izkušnjo ali jo deliti z ostalimi, vendar je to del, ki zahteva globoko spoštovanje vseh realnosti, pravkar doživetih realnosti, zahteva sočutje in razumevanje.

 

Vsaka oseba, se odloči, koliko in kako globoko želi deliti svojo izkušnjo oziroma procesa z ostalimi. Vsakdo ima svojo modrost in ustrezni časovni okvir. Na udeležence ne pritiskamo, vendar jih spodbujamo in ustvarjamo varen prostor, poln sočutja in razumevanja .

Praviloma ni komentiranj ali analiziranja zgodb: vprašanja in pripombe lahko kdorkoli postavi le po privolenju vprašanega.
Varno okolje

Bistvenega pomena je, da prostori, vzdušje v katerem se delavnica odvija nudi varno in spodbudno okolje. Moderatorji so usposobljeni tako v teoriji kot praksi Holotropnega dihanja . Usposabljanje vključuje približno 600 ur in najmanj dve leti. Usposabljanje vključuje udeležbo na stotino ur holotropnega dihanja, ki vodi v popolno zaupanje v proces in v notranjo modrost duševnosti in njenega potenciala zdravljenja in ozaveščanja.

Kdo se udeležuje delavnic Holotropnega dihanja?

Udeleženci prihajajo iz vseh družbenih slojev, vsak išče nek občutka celovitosti in pomena, iščejo "tisto manjkajoče". Nekateri pridejo posebej zato, da bi se ponovno povezali s svojimi potlačenimi čustvi. Ljudje v okrevanju ali odvajanju ali v programu12 korakov menijo, da je Holotropno dihanje zares koristno. Nekateri ljudje uporabljajo proces Holotropnega dihanja kot zelo globok obliko meditacije, ki odpira vpogleda v človeško naravo in ustroj stvarstva.

 

Ne glede na to kaj si mislimo, da trenutno potrebujemo, naša duša v svoji modrosti izbere in prinese, s pomočjo briljantno zasnovanega sistema Holotropnega dihanja, na plano tisto, kar je trenutno za nas res najbolj potrebno, da ozavestimo in „predelamo“.V Holotropnem dihanju ™ so dobrodošle vse notranje izkušnje. Odpremo se procesu in si dopustimo, da se zgodi kar se mora zgoditi in ta predaj procesu nas premakne iz pozicije strahu ... v zaupanju. In nenazadnje – Holotropno dihanje nas vodi v globoke duhovne izkušnje.

"Oseba ni niti stvar, niti proces, temveč odprtina, oziroma prostor skozi katerega se lahko udejanji absolutno. ." Ken Wilber.

Avtorica originalnega članka: Jean Farrell . Prevod in priredba: Mojca Studen

Heading 5
bottom of page